Cleaning In Place

I mat- og drikkevareindustrien er rengjøring av produksjonsutstyr uten demontering i utgangspunktet det vi kaller CIP (Cleaning in Place).

CIP er blant Novadans nøkkelkompetanse som har sikret Novadan en ledende rolle innen CIP-løsninger.

For å opprettholde en høy produktkvalitet samtidig som du optimerer dine renseprosesser, gjennomfører Novadan en undersøkelse og anbefaler justeringer i henhold til ditt anlegg, produkter etc. Hensikten med optimaliseringen er å redusere nedetid for CIP og oppnå besparelser (vann, energi og temperatur).

Meieri

I meieriindustrien brukes CIP for å fjerne organisk og uorganisk forurensning. CIP-prosedyrer åpner for muligheten for en meget grundig rengjøring som sikrer at prosessutstyr og rør er rene for neste produksjonsprosess av dagbokprodukter å starte – for forbrukerens sikkerhet.

Bryggeri og vin

Brygging/Produksjon og lagring av øl/vin skjer i store rustfrie tanker som krever hyppig rengjøring. CIP er designet for å sirkulere rengjøringsmidler gjennom tanker og rør etterfulgt av en skyllefase. Demontering av systemene som brygger/produserer og fermenterer produktet er derfor ikke nødvendig.

Drikkevarer

Drikkevarer inkluderer te, kaffe, juice eller brus.

Cleaning In Place (CIP) fjerner produktrester og mikroorganismer fra alle overflater inne i tanker, pipeword og fyllemaskiner.

CIP-pumper bør dimensjoneres for å gi nok strømning og trykk til å opprettholde turbulensen i hele rørkretsen.

Kontakt Novadan for å høre mer

Ta kontakt med Novadan for å høre mer om riktig løsning for din bedrift.

Fyll ut skjemaet med kontaktinformasjon og interesseområde - vi svarer så snart som mulig.

Platinvej 21 – DK-6000 Kolding
+45 7634 8400
info@novadan.dk