Novadan og bærekraftighet

Gjennom mange år har Novadan hatt fokus på bærekraftige og ansvarlige initiativer og for å sørge for at disse går hånd i hånd med våre vekstambisjoner og ønske om å imøtekomme interessentenes interesser. Vi har implementert mange initiativer for å støtte CSR (Corporate Social Responsibility), og i mange år har vi vært sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 27001. Dessuten er vi medlemmer av Green Network, som er et rådgivningsselskap og et partnernettverk innen miljø, arbeidsmiljø og CSR. Novadan har publisert en CSR-rapport der vi skisserer og identifiserer områder som Novadan har mulighet til å støtte angående utfordringene verden står overfor: Klima, helse, mangel på ressurser, rettigheter, sikkerhet mm.

Vi har i flere år oppnådd gode resultater på å optimalisere og redusere energiforbruket vårt, redusere kjemisk avfall / resirkulering av emballasjematerialer, sikkerhet, cybersikkerhet, forbrukersikkerhet, støtte til bærekraftige initiativ hos kundene, og mye mer… Vi vil fortsette dette arbeidet. og vi setter opp mål for ulike områder og tiltak. Vårt arbeid er bl.a. med utgangspunkt i FNs verdensmål og de områdene der vi – i utgangspunktet – mener vi kan bidra mest.

Ta kontakt med Novadan for å høre mer om riktig løsning for din bedrift.

Fyll ut skjemaet med kontaktinformasjon og interesseområde – vi svarer så snart som mulig.