Afskylning – desinfektion

Novadan har udarbejdet informationsmateriale om afskylning efter desinfektion, da der pt. er en del opmærksomhed omkring desinfektionsmidler i Danmark.

Hidtil har Fødevarestyrelsens godkendelsesordning for desinfektionsmidler og pattedypningsmidler været gældende, men den vil bortfalde i forbindelse med, at EU´s Biocidforordning gradvis implementeres. Forordningen forventes at være fuldt implementeret i 2025, hvorefter området vil være overdraget til Miljøstyrelsen. Overdragelsen fra Fødevarestyrelsen til Miljøstyrelsen vil ske løbende og variere, afhængigt af produkternes aktivstof.

Det er i branchen blevet uklart, hvad der i overgangsperioden er lovgivningsmæssigt krævet og anbefalet omkring afskylning af desinfektionsmidler.

Få mere information ved at klikke på “Læs mere”, hvor der tillige er anbefalinger vedr. opbevaring i originalemballage.