Eksplosiverklæringer

Produkter, som kræver eksplosiverklæringer, må kun sælges, hvis det på forhånd er kontrolleret, at den potentielle kunde rent faktisk er en professionel bruger eller en anden erhvervsdrivende. Kunden skal endvidere have oplyst den påtænkte anvendelse af produktet, og oplysninger om enhver handel skal være tilgængelig for myndighederne i 18 måneder. Novadans kunder vil derfor fremover blive bedt om at udfylde en kundeerklæring med de krævede oplysninger om produkterne én gang årligt. Hvis kunden i løbet af året køber produkter, der ikke er medtaget i erklæringen, vil de før salget blive bedt om at udfylde en supplerende kundeerklæring.

Nogle kemikalier kan imidlertid misbruges til ulovlig fremstilling af hjemmelavede eksplosivstoffer. Terrorister og andre kriminelle kan forsøge at købe udgangsstoffer med henblik på at fremstille hjemmelavede eksplosivstoffer på det åbne marked eller at omdirigere dem fra lovlige anvendelser. 

Det har derfor været nødvendigt at styrke og harmonisere systemet til forebyggelse af ulovlig fremstilling af hjemmelavede eksplosivstoffer, og det har ført til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som træder i kraft den 1. februar 2021.